Hartstichting

BURGERHULPVERLENERS GEZOCHT

Nergens kunnen zoveel mensen reanimeren als in Nederland, maar toch sterven er dagelijks 35 mensen aan een hartstilstand. Het probleem is dat niemand weet waar en wanneer ze nodig zijn, terwijl de kans op overleven verdubbeld wordt bij reanimatie binnen 6 minuten. Dit is voor ambulances vaak onhaalbaar. Daarom werd er een oproepsysteem geïntroduceerd dat burgerhulpverleners oproept wanneer er iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Aan het eind van 2015 bestond het netwerk uit 93.972 geregistreerde burgerhulpverleners. Het doel was om dit aantal bijna te verdubbelen, en aan het eind van 2016 maar liefst 170.000 burgerhulpverleners in te kunnen zetten. Jaarlijks kunnen er dan minimaal 2.500 levens worden gered! Er was nog maar weinig publiciteit geweest rondom het onderwerp ‘burgerhulpverlening’, waardoor niet veel mensen hier bekend mee waren. We wilden daarom niet alleen 76.000 nieuwe burgerhulpverleners werven, maar ook heel Nederland bewustmaken van het bestaan van dit levensreddende oproepsysteem.

 

SEQUENTIAL STORYTELLING, BRING IT ON

In samenwerking met Triple Double Sportmarketing hebben wij een succesvolle campagne gelanceerd, waarbij burgers gestimuleerd werden om zich te registreren als burgerhulpverlener. Via tv werd op een heldere manier gecommuniceerd dat er een oproepsysteem bestaat dat weet waar en wanneer iemand nodig is voor reanimatie, en dat aanmelden van levensbelang is. Dankzij het grote bereik groeide de bekendheid van het systeem snel. Een grote uitdaging was het feit dat er twee miljoen Nederlanders kunnen reanimeren, maar dat we vaak niet weten wie dat zijn. Daarom hebben we een gelaagde online campagne opgezet die door middel van sequential storytelling de mensen die kunnen reanimeren identificeerde, informeerde én converteerde. Alle drie de flights zijn geoptimaliseerd in communicatie, creatie, targeting én mediakeuze. Op deze manier konden we persoonlijker communiceren, potentiële deelnemers aan het systeem beter identificeren en voorkomen dat de boodschap het gewenste effect verloor. Met het volgende resultaat…

 

LEVENSREDDENDE RESULTATEN

Met behulp van deze mooie campagne is het gemiddelde aantal aanmeldingen per maand maar liefst met 514% gestegen en zagen we een stijgende lijn in het aantal inschrijvingen voor reanimatiecursussen. In totaal werden er in 13 maanden maar liefst 68.632 nieuwe burgerhulpverleners ingeschreven in het oproepsysteem! Laten we dit even illustreren: zonder deze campagne zou het nog minimaal 69 maanden hebben geduurd voordat het aantal van 170.000 kon worden behaald. Naast dit fantastische levensreddende resultaat hebben we ook nog eens twee prijzen ontvangen voor deze campagne: een Grand Prix Content Award en een Zilveren Effie! Twee geweldige prijzen voor een nog beter doel.